Aktuelle Termine

TagZeitVeranstaltungOrt
03.03.2019   Kyusho Jitsu Training (Voranmeldung) Dojo VfL Ulm
29.03.2019   Jahreshauptversammlung VfL Ulm VfL Ulm
05.04.2019   Kyu Prüfung Karate Dojo VfL Ulm
07.04.2019   Kyusho Jitsu Training (Voranmeldung) Dojo VfL Ulm
20.04.2019   DAN-Prüfung - SOK Neureichenau
05.05.2019   Kyusho Jitsu Training (Voranmeldung) Dojo VfL Ulm
29.06.2019   13. Ulmer Budo Tag VfL Ulm
30.06.2018   Kyusho Seminar K2 mit M. Zink Dojo VfL Ulm
18.10.2019   Kyu Prüfung Karate Dojo VfL Ulm
27.03.2020   Kyu Prüfung Karate Dojo VfL Ulm
16.10.2020   Kyu Prüfung Karate Dojo VfL Ulm