Aktuelle Termine

TagZeitVeranstaltungOrt
24.02.2018   Kyusho Seminar K7 Dojo VfL Ulm

04.03.2018

(geändert!!)

10:00-13:00 Kyusho Jitsu Training (Voranmeldung) Dojo VfL Ulm
16.03.2018   Kyu Prüfung Karate Dojo VfL Ulm
27.03.2018 20:00 VfL Jahreshauptversammlung VfL Ulm
08.04.2018 10:00-13:00 Kyusho Jitsu Training (Voranmeldung) Dojo VfL Ulm
09.06.2018   Kyusho Seminar K8 Lindau
19.10.2018   Kyu Prüfung Karate Dojo VfL Ulm